Hirdetéseink - 2017. 01. 29.

HIRDETÉSEK

Évközi 4. vasárnap – 2017. január 29.

 

  A hideg idő beálltával a hétköznapi szentmiséket a fűtött oldalkápolnában tartjuk.

Bejárat a templomon keresztül. Gyónási lehetőség szentmisék előtt vagy után.  

 

  Medjugorje egyik fiatal és hiteles szerzetes papja LJUBO atya vendégünk lesz itt a

templomban, február 3-án elsőpénteken este. Délután 5-től rózsafüzér, este 6-kor

szentmise, 7 órától tanúságtétel és Szentségimádás.

 

  Február 2-án GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ünnepén, templomunkban este 6 órakor lesz szentmise, melyet körmenettel kezdünk itt a templomban.

 

  Elsőcsütörtökön az Örökimádás templomban, délután 5 órakor imaóra új papi és

szerzetesi hivatásokért, 6 órakor szentmise erre a szándékra.

 

  Elsőpénteken betegeinket felkeressük.

 

  Február 20-án hétfőn este 7 órakor jegyesoktatás indul a plébánián. Kérjük azok jelentkezését, akik az idei nyáron szeretnének házasságot kötni.

 

  A héten kedden, BOSCO SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP, pénteken, SZENT BALÁZS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ ünnepét tartja a világegyház.

   Adoremus februári imafüzet és 2017.évi falinaptár a sekrestyében kapható.