Hirdetéseink - 2017. 06. 11.

                                                          HIRDETÉSEK

                               Szentháromság vasárnapja - 2017.június 11.

 

  

A mai napon Szentháromság vasárnapjával lezárul a húsvéti szentgyónás és szentáldozás kijelölt időszaka.Búcsújáróhelyeken,kegyhelyeken ez a gyónás-áldozási lehetőség egész éven át tart.

 

Ma, a 11 órai szentmise után az Irgalmasság titkairól elmélkedünk.

 

A templom előtt,ma ismét 100,-Ft.-os vásárt tartunk.

 

Június 16-án, pénteken,az Irgalmasság órája után ¼ 4 - től, az Idősek és magányosok délutánjára várunk szeretettel minden érdeklődőt a hittanteremben.

 

Jövő vasárnap Úrnapja.A körmenet a délelőtt 9 órai szentmiséhez csatlakozik. 

 

A héten kedden Páduai Szent Antal áldozópap, csütörtökön Árpád házi Boldog Jolán szerzetesnő ünnepét tartja egyházunk.

 

A Szent Antal szobornál  lehetőség van az egyházközségi hozzájárulás fizetésére.

 

Adoremus júniusi imafüzet a sekrestyében kapható.