Hirdetéseink - 2017. 10. 29.

évközi 30. vasárnap – 2017. október 29.

 

Október 31-én, kedden, a reformáció emléknapján a reggel 7 órai szentmisét a keresztények egységéért ajánljuk fel.

November elseje, Mindenszentek napja: kötelező ünnep. Szentmiséink a vasárnapi rend szerint: d.e. 9, 11 és este 6 órakor. Esti szentmiséhez kapcsolódik a halottaknap-előesti megemlékezés. 

Halottak napján reggel 7 órakor és este 6 órakor lesz szentmisénk. Ez a nap egyúttal elsőcsütörtök. Az Örökimádás templomban az este 6 órai szentmisét Bíboros Atyánk tartja.

Elsőpénteken betegeinket felkeressük.

Az úrnatemető látogatható ma délután, hétfőn és kedden délután 4-től,  szerdán és csütörtökön egész nap.

Teljes búcsút ajánlhatunk fel halottainkért nov. 1. és 8. között teme-tőt látogatva, valamint a mai vasárnap, Mindenszentek napján, Halottak napján és jövő vasárnap templomot látogatva a szokott feltételekkel: szentgyónás, szentáldozás, ima a pápa szándékára.

Azokért a halottainkért, akikért  nem ajánlunk fel külön szentmisét, együttesen mondunk szentmisét november minden vasárnapján reggel 9-kor. Keresztnevüket a hátsó,  középső perselynél írjuk fel és dobjuk be a perselybe.

„40 nap az életért” címmel még tart az ima és böjt-hadjárat a magzati élet védelmében. Aki még nem kapcsolódott bele, még megteheti.

A katekézis-sorozat folytatódik hétfőn és csütörtökön este 7-kor. Még most is nagyon érdemes belekapcsolódni.

 

Adoremus novemberi imafüzet a sekrestyében kapható.