Hirdetéseink - 2017. 12. 03.

H I R D E T É S E I N K

Advent első vasárnapja – 2017. december 3.

 

 

             Az Adventi koszorú gyertyagyújtása a vasárnapi 9 órai szentmiséken lesz.

           Adventi felkészülésünkhöz különböző elmélkedő, szinező lapok találhatók a bejáratnál minden korosztály számára. Csak azt vigyük el, amire ténylegesen szükségünk van.

           Rorate szentmisék kedden és csütörtökön reggel ½ 7-kor.

           Elsőcsütörtökön az Örökimádás templomban d.u. 5-kor imaóra, este 6-kor szentmise új papi és szerzetesi hivatásokért.

             December 8-án, pénteken: Szeplőtelen Fogantatás nem köte-lező ünnepe. Szentmise este 6 órakor.

             Jövő vasárnap, dec. 10-én az este 6 órai szentmisét Nagy Bálint jezsuita szerzetes mutatja be: „Imádságos felkészülés karácsonyra” gondolatkőrben.

             Dec. 15-én, pénteken a Drinai vértanú-nővérek emléknapján az „Isteni szeretet leányai” szerzetesközösség hív együttes ünnep-lésre: este ½ 6-kor: szentségimádás, este 6-kor ünnepi szentmise.

            „Egymillió csillag szegényekért” címmel újra kaphatók kis-gyertyák. Ezek bevételét a szegényekre fordítjuk.

              A szentmisék alatt a templom fűtve van. Kérjük, hogy a bejá-rati nagy tölgyfa-ajtót csukjuk be magunk után.

              Adoremus decemberi imafüzet a sekrestyében kapható.