Hirdetéseink 2018. 02. 11.

HIRDETÉSEINK – Évközi 6. vasárnap. 2018. február 11.

 

Február 14-én: hamvazószerda, a nagyböjti szent idő kezdete.

Ez alkalommal felidézzük az érvényben lévő böjti rendet:

     Isteni törvény kötelez mindnyájukat megtérésre, bűnbánatra. Ez belső változás. Külső kifejező jelei az imádság, a böjt és az alamizsna.                      Jézus kereszthalálára emlékezve az év minden pénteki napja bűnbánati nap. Ilyenkor szabadon fejezzük ki bűnbánatunkat imával, böjttel /pl: hústól való tartózkodás/ vagy jótettel.                                    Szigorú böjti nap: kettő van: hamvazószerda és nagy-péntek. Ez a 21 és 60 év között háromszori étkezés egy jóllakást jelent és hús-tilalmat 14 éves kor fölött.                               A nagyböjtbe eső pénteki napokon bűnbánati cselekedetünk 14 éves kortól felfelé: a hústól tartózkodás.                           Ugyanazok a felmentések érvényesek, mind régen: nem saját asztalánál étkezik, betegség/

Nagyböjt pénteki napjain együtt járjuk a keresztutat este ½ 6-kor.

Nyugdíjasok, magányosok találkozója e héten pénteken d.u. ¼ 4-kor, az irgalmasság rózsafűzére után.

Házasságra készülő fiatal párok számára együttes felkészülő sorozat indul február 19-én hétfőn este 7 órakor. Kérjük az előzetes jelentkezéseket.

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve a Pázmány Péter egyetem professzorai előadásokat tartanak, több szempontból megközelítve az Eucharisztia titkát. Helyszíne: az egyetem Veres Pálné utcai székházának nagyterme. Időpontja: csütörtök esténként este ½ 6 – 7-ig.                        Részletes program a hirdetőtáblán.

Kántorunk, Gedai Ágoston orgonaművész jövő vasárnap, február 18-án este     1/2 8-kor orgonahangversenyt ad a Budavári Mátyás templomban.

A hónap második vasárnapján hátul, a szent Antal szobornál van lehetőségünk az egyházközségi hozzájárulás rendezésére.

 

Adoremus, februári imafüzet a sekrestyében kapható.