Hirdetéseink 2018. 02. 25.

H I R D E T É S E I N K - Nagyböjt 2. vasárnapja – 2018. február 25.

 

Püspöki Karunk kérése szerint ma az ország minden katolikus temp-lomában  a szentmisék persely-gyüjtése a katolikus egyházi iskolák támogatására szolgál. 

Sándor atya halálának első évfordulóján a mai vasárnap 9 órai szentmiséjét érte ajánljuk fel.

Nagyböjt pénteki napjain este ½ 6-kor keresztút. Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól felfelé bűnbánati cselekedetünk a hústól tartózkodás.

A héten elsőcsütörtök. Az Örökimádás templomban d.u. 5-kor szent-óra, este 6-kor szentmise új papi és szerzetesi hivatásokért.

Nem vált be a szentmisék előtti szentségimádás, ezért visszatérünk az első vasárnapra. Ezért jövő vasárnap, március 4-én a d.e. 9 és a 11 órai szentmisék között lesz szentségimádás.

Esperesi kerületünk templomai szombatra, március 3-án délelőttre terveznek közös zarándoklatot a „Mamertini kereszt” előtt, a Zuglói, Kassai téri templomban. Részletei hátul, a szórólapon. Kérjük, jelentkezzen, aki tervezi, hogy eljön.

A húsvéti virrasztó vigilia-szertartásba /a nagyszombat-esti szertartás-ba/ illeszkedik bele eredeti helyére a keresztelés. Erre a lehetőségre szívesen hívjuk fel a fiatal családok figyelmét. Kérjük, minél hamarabb jelentkezzenek.

Házasságra készülő fiatal párok számára felkészülő sorozat indul hétfőn, február 26-án este 7 órakor a plébánián. Nézzünk körül, kör-nyezetünkben van-e ilyen fiatal pár, és szóljunk nekik.

Püspöki Karunk jövő vasárnapra, március 4-ére és az utána következő hétre száraz élelem-gyüjtést hirdet. Az adományok helyben marad-nak, a környék szegény családjai számára.

Adoremus, márciusi imafüzet a sekrestyében kapható.