Hirdetéseink 2018. 03. 18.

 

H I R D E T É S E I N K 

 Nagyböjt 5.vasárnapja – 2018. március 18.

 

Köszönjük a templomtakarítás sok segítségét és köszönjük a sok száraz-élelem-adományt.

Püspöki Karunk kérése szerint a mai vasárnapon az ország minden katolikus templomában a szentmisék persely-gyüjtése a Szentföldi katolikus helyek fenntartásához járul hozzá.

Szombaton, március 24-én reggel 9 órától a plébánián imádságos, elmélkedő felkészülés az ünnepekre Mohos Gábor atya vezetésével. Rövid beszélgetéssel és kis vendéglátással zárul.

Jövő vasárnap: virágvasárnap. . A neokatekumenális közösség pálma-szentelése és utcai kőrmenete a reggel 9 órai szentmise előtt lesz, fél kilenctől. Útvonal. Haller utca. Vaskapu utca – Dandár utca – Mester utca.  -   A délelőtt 11órai szentmisén: barka-szentelés, templomi kőr-menet, énekes passió.

Előre jelezzük, hogy a nagyheti szertartások csütörtökön és pénteken este 6-kor kezdődnek, nagyszombaton pedig este 7 órakor.

Jegyespárok számára folytatódik a felkészülés hétfő esténként 7 órakor a plébánián.

Szívesen megyünk a nem elsőpéntekes betegekhez is előre egyezte-tett időpontban.

 

Már áprilisi Adoremus imafüzet is kapható a sekrestyében.