Hirdetéseink 2018. 05. 27.

 

H I R D E T É S E I N K

Szentháromság vasárnapja – 2018. május 27.

 

 

A mai ünnepnappal, Szentháromság vasárnapjával lezárul a húsvéti szentgyónás, szentáldozás kijelölt időszaka. Ez a gyónás-áldozási lehetőség búcsújáróhelyeken egész éven át tart.

Ma délelőtti két szentmisénk között szentségimádást tartunk.

Jövő vasárnap: Úrnapja – az Oltáriszentség ünnepe. Kőrmenetünk a reggel 9 órai szentmiséhez csatlakozik. Aki az oltárok felállításában szívesen segít, kérem, szentmise után várjon meg!

Elsőpénteken a betegekhez szívesen megyünk.

 

Adoremus, júniusi imafüzet a sekrestyében kapható.